Řízení letového provozu hlásí nárůst letových pohybů za rok 2018

Řízení letového provozu České republiky potvrdilo výborný stav mezinárodní letecké dopravy, který se projevuje zvyšováním zájmu leteckých dopravců o využití služeb Řízení letového provozu. V roce 2018 tak objem letového provozu v českém vzdušném prostoru poprvé přesáhl hranici 900 000 letových pohybů.

 

Celkový počet pohybů nad Českou republikou v roce 2018 vzrostl na 912 815 pohybů. Meziroční nárůst ve srovnání s rokem 2017 tak činí 6,9%, kdy byl počet pohybů 853 364. Český vzdušný porstor tak každý den využilo průměrně 2500 letadel.

 

„Naši řídící letového provozu se úspěšně vyrovnali s dalším nárůstem provozu a to při zachování nejvyšší míry bezpečnost. Dokázali současně výrazně odlehčit přetíženému vzdušnému prostoru nad Německem a přispěli tak k lepším výsledkům celoevropského systému řízení letového provozu“,komentoval provozní výsledky generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

 

Právě s ohledem na kapacitní problémy v Německubylo v letní sezóně roku 2018 velkému množství letů Evropskou agenturou pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) doporučeno přeplánovat letové tratě.To ve výsledku znamenalo větší počet letů, které se v podstatě vyhýbaly vzdušným prostorům v Evropě, které měly problémy s kapacitou. V provozních špičkách letní sezóny to denně znamenalo asi 400 letů, které svoji trať převedly do sousedních států, tedy i do České republiky. Přestože ječeský vzdušný prostor jedním z nejvytíženějších a nejkomplexnějších v Evropě, podnik i v roce 2018 s tímto dodatečným zatížením dosáhl příznivých výsledků v oblasti bezpečnosti, kapacity a nákladové efektivnostiposkytovaných letových provozních služeb.

 

Z ekonomického pohledu je příznivé, že v roce 2018 výrazně vrostlo množství tzv. přeletových jednotek, a to o 7,6 %. Došlo tak je zvýšení počtu proletěných kilometrů (208 000 000 km), ale současně i k nárůstu maximální vzletové hmotnosti letadel na českém nebi (95 000 000 tun). Největšími zákazníky podniku jsou letečtí dopravci Lufthansa, Emirates, Ryanair a Qatar Airways.

 

Další provozní nárůst by zaznamenán na Letišti Václava Havla Praha, kde počet pohybů (startů a přistání)vzrostl meziročně o 4,8 %na 155 216. Celkový provoz na všech českých letištích(Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary), na kterých ŘLP ČR, s.p poskytuje svoje služby činí  234 769 startů a přistání (meziroční nárůst o 3,5%).

 

Vybrané provozní informace z českého vzdušného prostoru

 

 

Celkový provoz v roce 2018

 

912 815 pohybů

Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 201 97 654 pohybů
Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru 

v roce 2018*

135 000 000
Celkový provoz na letištích – Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary 234 769 pohybů
Celkový počet proletěných kilometrů 208  000 000
Celková hmotnost letadel (tuny) 95 000 000

* Při průměrné kapacitě 150 míst na  jedno letadlo 

 

Foto: Řízení letového provozu České republiky

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *